Català

Reconeixement – No Comercial 3.0 Unported

Sou lliure de:

  • copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra
  • fer-ne obres derivades

Amb les condicions següents:

by     Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador (però no d’una manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per l’ús que feu l’obra).
nc     No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.

  • Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra.
  • Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del titular dels drets d’autor.
  • No hi ha res en aquesta llicència que menyscabi o restringeixi els drets morals de l’autor.

Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior.

Això és un resum fàcilment llegible del text legal (la llicència completa).

Otros enlaces

  •   Reconocimiento-NoComercial 3.0
  •   Reconeixement-NoComercial 3.0
  •   Aitortu-EzKomertziala 3.0
  •   Reconecemento-NonComercial 3.0

080522130325

Comments are closed.